03 Jun

Bài 14: Thực hành đọc trị số điện trở

Nội dung : Thực hành đọc trị số điện trở tuỳ theo ký hiệu của các vòng màu, Tự kiểm tra khả năng đọc trị số của mình, Các giá trị điện trở thông dụng trên thực tế.

1. Thực hành đọc trị số điện trở.

 

 

Các điện trở khác nhau ở vòng màu thứ 3
Khi các điện trở khác nhau ở vòng màu thứ 3, thì ta thấy vòng màu bội số này thường thay đổi  từ màu nhũ bạc cho đến màu xanh lá , tương đương với điện trở < 1 Ω  đến hàng MΩ.

 

 

Các điện trở có vòng màu số 1 và số 2 thay đổi .

Ở hình trên là các giá trị điện trở ta thường gặp trong thực tế, khi vòng màu số 3 thay đổi thì các giá trị điện trở trên tăng giảm 10 lần.

Bài tập – Bạn hãy đoán nhanh trị số trước khi đáp án xuất hiện, khi nào tất cả các trị số mà bạn đã đoán đúng trước khi kết quả xuất hiện là kiến thức của bạn ở phần này đã ổn rồi đó !

 

 

Bài tập – Đoán nhanh kết quả trị số điện trở.

2. Các trị số điện trở thông dụng.

Ta không thể kiếm được một điện trở có trị số bất kỳ, các nhà sản xuất chỉ  đưa ra khoảng 150 loại trị số điện trở thông dụng , bảng dưới đây là màu sắc và trị số của các điện trở thông dụng:

 

 

 

 

 

Nguồn: sưu tầm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bài liên quan: