20 Aug

Bài 42: Thiết kế mạch dao động bằng IC 555.

Nội dung : IC tạo dao động họ XX555, Thiết kế mạch dao động tạo ra xung vuông có tần số và độ rộng bất kỳ.

1. IC tạo dao động  XX555  ;  XX có thể là TA hoặc LA, LM, NE,  v v …

       

                  Mạch dao động tạo xung bằng IC  555 


Bạn hãy mua một IC họ 555 và tự lắp cho mình một mạch tạo dao động theo sơ đồ nguyên lý như trên.

Vcc cung cấp cho IC có thể sử dụng từ 4,5V đến 15V , đường mạch mầu đỏ là dương nguồn, mạch mầu đen dưới cùng là âm nguồn.

Tụ 103 (10nF) từ chân 5 xuống mass là cố định và bạn có thể bỏ qua ( không lắp cũng được )

Khi thay đổi các điện trở R1, R2 và giá trị tụ C1 bạn sẽ thu được dao động có tần số và độ rộng xung theo ý muốn theo công thức:

T = 0.7 × (R1 + 2R2) × C1   và   f =  1.4 / [(R1 + 2R2) × C1]

T   =  Thời gian của một chu kỳ toàn phần  tính bằng (s)
f    = Tần số dao động tính bằng (Hz)
R1 = Điện trở tính bằng ohm (W )
R2 = Điện trở tính bằng ohm ( W )
C1 = Tụ điện tính bằng Fara ( F )

T = Tm + Ts                                       T : chu kỳ toàn phần
Tm = 0,7 x ( R1 + R2 ) x C1        Tm : thời gian điện mức cao
Ts = 0,7 x R2 x C1                          Ts : thời gian điện mức thấp

 

 

Chu kỳ toàn phần T bao gồm thời gian có điện
mức cao Tm và thời gian có điện mức thấp Ts
Từ các công thức trên ta có thể tạo ra một dao động xung vuông có độ rộng Tm và Ts bất kỳ.

Sau khi đã tạo ra xung có Tm và Ts ta có  T = Tm + Tsf = 1/ T

2. Thí dụ bạn thiết kế mạch tạo xung như hình dưới đây:

 

   

 

Mạch tạo xung có Tm = 0,1s , Ts = 1s

  Bài tập :   Lắp mạch dao động trên với các thông số :

C1 = 10µF = 10 x 10-6   = 10-5  F

R1 = R2 = 100 KOhm   = 100 x 103 Ohm

Tính Ts và Tm = ?   Tính tần số f  = ?

Bài làm :

Ta có Ts = 0,7 x R2 x C1  =  0,7 x 100.103 x 10-5  = 0,7 s
Tm  =   0,7 x ( R1 + R2 ) x C1  =
= 0,7 x 200.103  x 105  = 1,4 s

=> T = Tm + Ts = 1,4s + 0,7s = 2,1s

=> f =1 / T = 1/2,1 ~ 0,5 Hz

Nguồn: sưu tầm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bài liên quan: