Jun 062012
 

 

Nội dung: Điện trở mắc nối tiếp, Điện trở mắc song song, Điện trở mắc hỗn hợp, Ứng dụng của điện trở trong mạch điện

Trong thực tế , khi ta cần một điện trở có trị số bất kỳ ta không thể có được , vì điện trở chỉ được sản xuất khoảng trên 100 loại có các giá trị thông dụng, do đó để có một điện trở bất kỳ ta phải đấu điện trở song song hoặc nối tiếp.

1. Điện trở mắc nối tiếp .

Điện trở mắc nối tiếp.

Continue reading »

Jun 042012
 

 

Nội dung : Phân loại điện trở, Công suất của điện trở, Biến trở , chiết áp.
1. Phân loại điện trở.
Điện trở thường : Điện trở thường là các điện trở có công xuất nhỏ từ 0,125W đến 0,5W
Điện trở công suất : Là các điện trở có công suất lớn hơn từ 1W, 2W, 5W, 10W.
Điện trở sứ, điện trở nhiệt : Là cách gọi khác của các điện trở công xuất , điện trở này có vỏ bọc sứ, khi hoạt động chúng toả nhiệt.

 

 

Các điện trở : 2W – 1W – 0,5W – 0,25W

Continue reading »

Jun 032012
 

Nội dung đề cập : Khái niệm về điện trở, Điện trở trong thiết bị điện tử, quy ước màu Quốc tế, Cách đọc trị số điện trở 4 vòng màu, 5 vòng màu.
1. Khái niệm về điện trở.

Điện trở là gì ?  Ta hiểu một cách đơn giản – Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn.

Điện trở của dây dẫn :
Điện trở của dây dẫn phụ thộc vào chất liệu, độ dài và tiết diện của dây. được tính theo công thức sau:

Continue reading »