Jun 042012
 

 

Nội dung : Phân loại điện trở, Công suất của điện trở, Biến trở , chiết áp.
1. Phân loại điện trở.
Điện trở thường : Điện trở thường là các điện trở có công xuất nhỏ từ 0,125W đến 0,5W
Điện trở công suất : Là các điện trở có công suất lớn hơn từ 1W, 2W, 5W, 10W.
Điện trở sứ, điện trở nhiệt : Là cách gọi khác của các điện trở công xuất , điện trở này có vỏ bọc sứ, khi hoạt động chúng toả nhiệt.

 

Hinhdang Bài 15: Công suất điện trở   Biến trở

 

Các điện trở : 2W – 1W – 0,5W – 0,25W

Trosu Bài 15: Công suất điện trở   Biến trở

 

Điện trở sứ hay trở nhiệt

2. Công suất của điện trở.
Khi mắc điện trở vào một đoạn mạch, bản thân điện trở tiêu thụ một công suất P tính được theo công thức

P = U . I = U2 / R = I2.R

Theo công thức trên ta thấy, công suất tiêu thụ của điện trở phụ thuộc vào dòng điện đi qua điện trở hoặc phụ thuộc vào điện áp trên hai đầu điện trở.

Công suất tiêu thụ của điện trở là hoàn toàn tính được trước khi lắp điện trở vào mạch.

Nếu đem một điện trở có công suất danh định nhỏ hơn công suất nó sẽ tiêu thụ thì điện trở sẽ bị cháy.

Thông thường người ta lắp điện trở vào mạch có công suất danh định > = 2 lần công suất mà nó sẽ tiêu thụ.

quatai Bài 15: Công suất điện trở   Biến trở

 

Điện trở cháy do quá công suất

Ở sơ đồ trên cho ta thấy : Nguồn Vcc là 12V, các điện trở đều có trị số là 120Ω nhưng có công suất khác nhau, khi các công tắc K1 và K2 đóng, các điện trở đều tiêu thụ một công suất là

P = U2 / R = (12 x 12) / 120 = 1,2W

Khi K1 đóng, do điện trở có công suất lớn hơn công suất tiêu thụ , nên điện trở không cháy.

Khi K2 đóng, điện trở có công suất nhỏ hơn công suất tiêu thụ , nên điện trở bị cháy .

3. Biến trở, triết áp :
Biến trở Là điện trở có thể chỉnh để thay đổi giá trị, có ký hiệu là VR chúng có hình dạng như sau :

Bientro1 Bài 15: Công suất điện trở   Biến trở

 

Hình dạng biến trở

 

VR Bài 15: Công suất điện trở   Biến trở

 

Ký hiệu trên sơ đồ  

 

Biến trở thường ráp trong máy phục vụ cho quá trình sửa chữa, cân chỉnh của kỹ thuật viên, biến trở có cấu tạo như hình bên dưới.

 

 

var res Bài 15: Công suất điện trở   Biến trở

Cấu tạo của biến trở

 Chiết áp : chiết áp cũng tương tự biến trở nhưng có thêm cần chỉnh và thường bố trí phía trước mặt máy cho người sử dụng điều chỉnh. Ví dụ như – chiết áp Volume, chiết áp Bass, Treble v.v.. , chiết áp nghĩa là chiết ra một phần điện áp từ đầu vào tuỳ theo mức độ chỉnh.

 

 

trietap Bài 15: Công suất điện trở   Biến trở

 

Ký hiệu chiết áp trên sơ đồ nguyên lý.

trietap Bài 15: Công suất điện trở   Biến trở

 Hình dạng chiết áp

 

Bientro1 Bài 15: Công suất điện trở   Biến trở

 Cấu tạo trong chiết áp

 

Nguồn: sưu tầm. 

(1288)

pixel Bài 15: Công suất điện trở   Biến trở
  

Bài liên quan:

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge