09 Dec

Hướng dẫn quét led ma trận với 8951 và IC thanh ghi dịch nối tiếp 74HC595 hoặc 6B595

matrix

Các bạn thân mến.

Trong bài này hocdientu sẽ giới thiệu với các bạn 1 cách quét led ma trận với 8951 (hoặc 8952) khác đó là sử dụng IC thanh ghi dịch nối tiếp 74HC595 hoặc 6B595 để quét cột kết hợp với IC vi điều khiển AT89C52 xuất dữ liệu hàng.

Qua các bài trước chắc các bạn cũng đã biết để quét được led ma trận ta phải thực hiện quét cột và xuất dữ liệu hàng hoặc quét hàng và xuất dữ liệu cột.

Ở đây chúng ta chọn cách quét cột và xuất dữ liệu hàng. Các cột sẽ được kết nối với các ANODE của led ma trận, cho nên ta dùng mức 1 để quét cột. Và hàng sẽ được kết nối với các CATHODE của led ma trận, cho nên hàng sẽ xuất mức 0 thì led sẽ sáng.

Các bạn có thể tìm đọc lại các bài trước trên hocdientu để hiểu rõ về cấu tạo và cách hiển thị hình ảnh trên led ma trận, các bài viết đó có nói rất rõ nên ở đây hocdientu sẽ không nói lại mà xem như các bạn đã hiểu phương pháp quét này.

Trong bài này hocdientu dùng phần mềm Keil C để soạn chương trình nguồn và biên dịch file .hex để nạp cho vi điều khiển 8952. Dùng phần mềm PROTEUS để mô phỏng quét dãy led ma trận 8X32, hiển thị 1 màu, với cách hiển thị 2 màu các bạn cũng làm tương tự.

Cách sử dụng phần mềm Keil C các bạn có thể xem tại đây: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Keil C

Cách sử dụng phần mềm Proteus các bạn có thể xem tại đây: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Proteus

Bên dưới hocdientu cung cấp cho các bạn link tải project của Keil C và mạch điện trong Proteus, tải về các bạn dùng 2 chương trình này để mở ra, với Proteus thì các bạn mở mạch điện ra rồi nạp file .hex có tên là test.hex đã được biên dịch sẵn trong thư mục Keil C vào vi điều khiển 8952 là có thể mô phỏng được, cách nạp file .hex thì các bạn xem hướng dẫn trong bài viết bên dưới. Và chương trình nguồn được chứa trong file Text1.asm cũng nằm trong thư mục Keil C.

Link tải project:

project pass un-zip: hocdientu.info

 

Video Demo:(Bài viết độc quyền trên Học Điện Tử.info, copy đi nơi khác xin ghi rõ nguồn.)

Mã nguồn của chương trình:

ser_ind            bit        p3.0

srck_d             bit        p3.1

srclr_d             bit        p3.2

rck_d               bit        p3.3

g_d                  bit        p3.4

dem                 equ      r3

 

org       0000h

clr        g_d

clr        srck_d

clr        rck_d

td:        clr        srclr_d

setb     srclr_d

mov     dptr,#0500h

x2:       mov     r2,#50

x21:     mov     r4,#32

setb     ser_ind

mov     dem,#0

x1:       setb     srck_d

clr        srck_d

setb     rck_d

clr        rck_d

 

mov     a,dem

movc   a,@a+dptr

mov     p2,a

call       delay

mov     p2,#0ffh

clr        ser_ind

inc       dem

djnz      r4,x1

djnz      r2,x21

 

inc       dptr

mov     a,dpl

cjne     a,#105,x2

 

jmp      td

 

delay:

mov     r7,#5

de:     mov     r6,#10

djnz      r6,$

djnz      r7,de

ret

 

org       0500h

db 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH

db 0FFH,00H,00H,0EFH,0EFH,0F0H,0FFH,0F1H,0E0H,0EEH,0EEH,0F1H,0FFH,0F1H,0E0H,0EEH,0EEH,0FDH,0FFH,0F1H,0EEH,0EEH,00H,00H,0FFH,0A0H,0A0H,0FFH

db 0F1H,0E0H,0EAH,0E6H,0FDH,0FFH,0F0H,0E0H,0F7H,0EFH,0A0H,0BFH,00H,00H,0BFH,0E1H,0E0H,0FEH,0FEH,0E1H,0FFH,0FCH,0FCH,0FFH,0A0H,0A0H,0FFH,0F0H,0E0H,0F7H,0EFH,0E0H

db        0FFH,0EFH,80H,00H,6FH,6FH,0FFH,0F1H,0E0H,0EEH,0EEH,0F1H

db 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH

end

 

——————
Bạn chạy Proteus sẽ có giao diện như hình dưới:

01

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Tiến hành lấy linh kiện như hình dưới, ở đây mình chỉ làm vắn tắt, muốn biết cách sử dụng Proteus bạn hãy đọc lại bài Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Proteus

02

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

(Bài viết độc quyền trên Học Điện Tử.info, copy đi nơi khác xin ghi rõ nguồn.)

03

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Lấy led ma trận ra như hình dưới:

04

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

05

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Lấy nguồn 5VDC và mass (GND) để test tìm chân anode và cathode của led ma trận, cách lấy 2 linh kiện này bạn hãy đọc bài  Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Proteus

06

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Kết nối led ma trận với nguồn và mass:

07

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Như hình dưới thì ta đã có kết luận về chân của led ma trận:

08

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Tiếp theo lấy IC 74HC595:

09

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Chú ý:

Trong thực tế thì người ta ít dùng linh kiện 74HC595 để quét led ma trận mà người ta hay dùng IC 6B595 để quét. Tại sao lại như vậy? Bạn hãy xem các datasheet của 2 IC này bên dưới:

Sơ đồ nguyên lý của 6B595:

6B595

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Sơ đồ cấu tạo bên trong của 6B595:

6B595

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

(Bài viết độc quyền trên Học Điện Tử.info, copy đi nơi khác xin ghi rõ nguồn.)

Sơ đồ nguyên lý của 74HC595:

74595

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Sơ đồ cấu tạo bên trong của 74HC595:

74595

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Như các ban thấy, về nguyên lý thì 2 IC này như nhau nhưng cấu tạo bên trong của 6B595 ở ngõ ra có thêm các transistor FET kênh N khuếch đại đệm dòng điện, cho nên IC 6B595 có khả năng cho ra dòng điện có cường độ lớn hơn IC 74595. Do đó nếu ta dùng IC 6B595 để quét led ma trận thì ta không cần phải dùng thêm các IC khuếch đại đệm dòng điện như 74245 hoặc ULN2803 đê kết nối với led ma trận, dẫn đến mạch của chúng ta sẽ gọn và đẹp hơn việc sử dụng 74HC595.

Ở hình bên dưới cho ta thấy rõ thông số dòng điện ngõ ra theo datasheet của 2 IC:

Dòng điện ngõ ra max của 6B595 là 500mA, và dòng điện ra bình thường là 150 mA:

6b595

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

(Bài viết độc quyền trên Học Điện Tử.info, copy đi nơi khác xin ghi rõ nguồn.)

Dòng điện ra của 74595 nhỏ hơn rất nhiều so với 6B595:

74595

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Trở lại với mạch của chúng ta, ta kết nối mạch như hình:

10

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

11

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

(Bài viết độc quyền trên Học Điện Tử.info, copy đi nơi khác xin ghi rõ nguồn.)

Thực hiện nạp file .hex cho vi điều khiển như hình:

12

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

13

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Hocdientu xin giới thiệu thêm với các bạn 2 chương trình tạo mã cho led ma trận và tạo mã cho led 7 đoạn do một người bạn của hocdientu lập trình, tên tác giả có trên chương trình. 2 chương trình này sẽ giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều công sức để tạo ra mã cho led ma trận và 7 đoạn.

(Bài viết độc quyền trên Học Điện Tử.info, copy đi nơi khác xin ghi rõ nguồn.)

Tạo mã ma trận:  download

 

Tạo mã led 7 đoạn: download

 

14

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

15

(Hình có kích thước lớn nên đã được resize cho phù hợp độ rộng trang web, nếu bạn không nhìn rõ hãy save hình về máy để xem bằng cách click chuột phải lên hình chọn “Save Image As…)

Bài viết độc quyền trên Học Điện Tử.info , copy đi nơi khác xin ghi rõ nguồn.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bài liên quan:

37 thoughts on “Hướng dẫn quét led ma trận với 8951 và IC thanh ghi dịch nối tiếp 74HC595 hoặc 6B595

 1. Anh admin ơi. Cho e hỏi tí. e đang muốn làm 1 cái nguồn xung mà mình điều khiển bằng chương trình thông qua vi điều khiển. Ý là điều khiển đầu vào và đầu ra phù hợp với từng thiết bị ấy. A có mạch nào hay cách làm nào chỉ cho e với nhé. E cảm ơn a nhiều. Tiện đây a cho e xin mail, yahoo hoặc facebook của anh với, e mới bắt đầu vào ngành điện tử, mong được a chỉ giáo. hihi

  • mấy sư phụ có mạch nguyên lý đầy đủ để làm mạch bài ma trận trên không?cho e xin?

 2. ý em là thế nào, anh không hiểu nhỉ? Facebook của Hocdientu là ở nút like bên trái hoặc phía trên bên phải đó em.

  • a admin cho e hỏi?
   bài trên mình dùng con AT9C51 thay cho con 52 được đúng không a?
   e thay vào chạy được,jo e muốn thêm vào 2 led matrix nữa,kết nối có tương tự như mấy led trước ko? với e muốn đổi dòng chữ dài hơn mà nó chạy ko hết được.a chỉ dùm e với nha?
   mail e là: dodinhnhan1708@gmail.com

   • em có hiểu nội dung mã nguồn của chương trình hay không? nếu em hiểu thì việc chỉnh sửa code để thay đổi theo ý đồ của em là hoàn toàn đơn giản, chỉ sửa có vài ký tự trong code là chương trình sẽ chạy theo ý em.
    Em hãy suy nghĩ để hiểu mã nguồn, chứ nếu anh chỉ em sửa chính xác chổ nào vậy thật ra em có khác gì con vẹt đâu? và những kiến thức mà em nhận được không bao giờ thật sự nằm ở trong đầu em. Thân mến.
    Trả lời em về việc dùng 8951, hoàn toàn có thể dùng 8951 để thay thế 8952, sự khác nhau giữa 2 con đó là ở bộ nhớ ROM, 8951 có ROM là 4K còn 8952 có dung lượng ROM nhớ gấp đôi là 8k, có nghĩa là ta có thể chứa 1 chương trình dài gấp đôi vào trong 8952.
    Em hoàn toàn có thể thêm vào 2 led ma trận nữa vào phần cứng và sửa mã nguồn để chương trình chạy theo ý mình, để tìm hiểu về phần cứng, em cần tìm hiểu về nguyên lý quét led ma trận (em có thể đọc bài này để hiểu thêm: http://hocdientu.info/huong-dan-lam-mach-quang-bao-led-ma-tran-8×2-dung-vi-dieu-khien-89c51, bài tuy dài nhưng rất chi tiết, em hãy kiên nhẫn đọc và hiểu) và nguyên lý của IC đệm ghi dịch 6B595 (hoặc 74595), 2 IC ghi dịch đó về cơ bản đều là thanh ghi dịch nhưng 1 con đệm mức thấp còn 1 con đệm mức cao.

    • cảm ơn a rất nhiều.
     e còn cái này chưa biết là 8951 có 8 bit,giới hạn tối đa thời gian chạy chỉ được 2^8.trong khi đó dòng chữ e muốn hiển thị rất dài.a có thể gợi ý cho e biết được ko?

     • 8951 là vi điều khiển với khả năng xử lý 8 bit bộ nhớ RAM, ROM và 8 bit ngõ ra, tuy nhiên với 4 port ra, ta hoàn toàn có thể tùy biến để nó có thể xuất dữ liệu ra là 32 bit. và không có chuyện 8951 bị giới hạn thời gian chạy là 2^8 đâu em nhé, việc kết luận như vậy là vô căn cứ. em có thể tìm hiểu về cấu trúc cũng như toàn bộ mã lệnh của 8951 qua sách có bán trên thị trường nhé (có thể tìm đọc sách về họ vi điều khiển 8051 của TỐNG VĂN ON) hoặc tải tài liệu này về tham khảo: http://www.mediafire.com/?qgmmdwrqzgz , http://www.mediafire.com/?50xq0pnb0gm
      Dòng chữ hiển thị dài hay ngắn tùy thuộc vào bảng mã mà ta đặt vào bảng tra cuối chương trình nguồn nạp vào 8951, bảng này càng dài thì chữ càng dài, và để hỗ trợ việc tạo bảng chữ này thì anh cũng có chia sẻ phần mềm tạo mã ma trận ở bên trên.

     • e cảm hơn những lời gợi ý nhắc nhở và tài liệu đóng góp của a.cái này tại e học không chuyên ngành này e không hiểu nhiều.không học nên tự làm rất khó.tìm hiểu để phục vụ cho công việc mà ko dc thì đành bó tay z.hjhj.hẹn gặp lại a.a có tài liệu nào hay hay nhớ post lên cho a e học điện tử học hỏi nha a.

 3. A cho e hỏi:
  Theo bài trên e vẽ mạch nguyên lý như hình sau có đúng không A?
  https://plus.google.com/u/0/106959838618741342516/posts/L6n8Hq26XVQ
  A có kinh nghiệm chỉnh sửa giúp e.
  E vẽ và đã làm ra mạch nhưng mạch không quét dòng chữ được.
  E có mua led matrix red 8×8 nhưng không biết kết nối như thế nào mới đúng. Trong mạch nguyên lý e vẽ để CON 8 là đầu ra cho led matrix.
  Phần cod e viết tương tự như bài a đăng ở trên.
  Vì học ít mà chưa có kinh nghiệm trong việc làm mạch quang báo nên mong a sẽ giúp đỡ. Cảm ơn a nhièu!

  • hình vẽ quá nhỏ, anh không nhìn ra. em hãy upload file nguyên lý của OrCAD (file có đuôi .dsn) lên mediafire hoặc upfile.vn rồi gửi link vào đây cho anh, anh tải về xem rồi góp ý và nếu có thời gian a sẽ chỉnh sửa cho em, còn nữa, em phải biết sơ đồ chân chính xác của loại led matrix mà em dùng để vẽ nguyên lý nhé, VD như em dùng loại 16 chân (1 màu) hay là loại 24 chân (3 màu) và led matrix là loại Anode chung (common anode) hay là Kathode chung (common kathode) (cái này rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cách viết chương trình source của ta). đọc comment của em thì a thấy là e chưa hiểu rõ về cấu tạo và sơ đồ chân led ma trận, em hãy đọc thêm bài này để biết chi tiết về led ma trận: http://hocdientu.info/huong-dan-lam-mach-quang-bao-led-ma-tran-8×2-dung-vi-dieu-khien-89c51/
   Bài bên trên được soạn trong hơn 2 tuần, viết rất chi tiết về cách quét led ma trận cũng như cấu tạo bên trong của nó, em hãy tập trung đọc kỹ theo ý tưởng bài viết, hy vọng sau khi đọc xong thì em sẽ không còn thắc mắc nào cần hỏi anh nữa.

   • http://www.mediafire.com/download/2zacp1uggr4irbg/GUI_A_HOCDIENTU.INFOR.rar
    E chuyển mạch nguyên lý qua bdf gửi cho a xem sẽ thấy rõ hơn.Trong file e gửi có 2 file bdf, 1 file là mạch nguyên lý (có 12 CON8 e vẽ để dùng dây bus kết nối ra led matrix), và 1 file là mạch nối từ mạch nguyên lý qua (dùng dây bus). ”Mạch e vẽ trên ctrinh capture CIS”.
    Mạch nguyên lý này là do e tự tìm hiểu và vẽ. Em viết cod và mô phỏng protues giống như bài hướng dẫn trên của a. bài của e thêm 2 led matrix nữa. A xem em vẽ mạch nguyên lý như vậy đã đúng chưa.nếu có sai a chỉnh sửa giúp e.
    A có mạch nguyên lý của bài 4 led a mô phỏng không?Nếu có a cho e xin?
    Trong mạch này em dùng led matrix 16 chân (1 màu).E mua ở Nhật Tảo 6 con led matrix TOP-2088BH.Theo e xem datasheet và đo dc anot chung.

    • em không cần chuyển pdf làm gì, cứ để nguyên file nguyên lý OrCAD để anh mở bằng phần mề OrCAD xem dễ hơn. em nên dùng loại 24 chân (3 màu) cho tiện phát triển sau này, 3 màu tức là nếu ta quét cột xanh hoặc đỏ sẽ chỉ có 1 màu tương ứng hiển thị, nhưng nếu ta quét cả 2 màu thì nó sẽ ra màu cam do sự pha màu, nó đắt hơn loại 1 màu có vài nghìn thôi, sơ đồ chân loại 24 chân anode chung anh cho bên dưới (khi mua bảo người ta bán loại anode chung, mua tại cửa hàng 158 Lý Thường Kiệt bán tương đối đầy đủ các loại linh kiện)
     Trên thực tế khi quét cột người ta hay dùng 6B595 thay vì 74595 như trong bài viết (do Proteus không có IC 6B595 nên a mới thay bằng 74595), lý do dùng 6B595 a có nói trong bài viết bên trên, em nên thiết kế nguyên lý dùng 6B595 để quét cột (kết nôi với kathode led) và transistor A1015 (hoặc A671) đêm dữ liệu hàng (kết nối với anode chung của led), xem sơ đồ chân led để biết cách kết nối. cần sửa lại chương trình nếu dùng 6B595 do ngõ ra 6B595 là ngõ ra hút dòng, còn ngõ ra 74595 là ngõ ra cấp dòng nên kết nối với led ma trận sẽ khác nhau. bên trên thì 74595 kết nối với anode led, nếu dùng 6B595 thì phải kết nối kathode led.
     Nếu em quét côt bằng 74595 thì có thể dòng điện do 74595 đệm quá yếu sẽ làm led sáng mờ, không đảm bảo độ sáng cần thiết để hiển thị.

     • Anh ơi! e không lấy dc 6B595 trong capture và layout.E đã add nhiều library nhưng vẫn không tìm ra. A có thì vẽ giúp em 1 con.kết nối với đầy đủ với 1 led matrix, về e sẽ thêm led matrix vào. Vì giờ e muốn chắc chắn có 1 mạch nguyên lý đúng để e làm mạch luôn đó a. Lâu nay làm mạch nhiều nhưng sai mạch nguyên lý nhiều nên bị hư,chi phí nhiều quá.Nhà trọ cũng xa Nhật tảo nên đi lại khó khăn. Phần viết ctrinh và mô phỏng thì e làm dc. Giờ e sẽ làm theo hướng dẫn của a.e sẽ đi mua lại led matrix và ic 6B595. Mong a sẽ giúp e đến cuối.Đồ án nhỏ nên thời gian ít.
      A nói thêm cho e biết chỗ phải sửa lại ctring khi dùng con 6B595 do ngõ ra của 6B595 là ngõ ra hút dòng.
      E gửi lại mạch nguyên lý của e vẽ trên pmem capture layout:
      http://www.mediafire.com/?ytd4gk6264rc6ss

  • đây là sơ đồ chân của 1 con led matrix 24 chân loại ANODE chung rất thông dụng trên thị trường, em có thể mua được rất nhiều ở chợ Nhật Tảo HCM, hình này được anh vẽ trong OrCAD Capture để dùng cho các mạch có sử dụng led matrix. hình hơi to nên hiển thị không đầy đủ ở đây, em hãy click vào hình để xem full hình.

    photo led-matrix-24pin.png

  • 6B595 là 1 con IC mới cho nên nó có lẽ sẽ không có trong thư viện của OrCAD. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng, do OrCAD có chức năng cho ta tự tạo ra thư viện của riêng mình, em nên tự tạo ra 1 bộ thư viện linh kiện riêng của mình để sử dụng được nhanh chóng và gọn gàng. cả CAPTURE lẫn LAYOUT đều có chức năng tạo thư viện. em hãy tự tìm hiểu.
   còn việc làm mạch led ma trận này thì với khả năng của em làm mạch 6 led ma trận là hơi quá sức, em nên làm mạch 2 led như sơ đồ trong link đính kèm của anh. cách viết chương trình của nó thì giống như bài này: http://hocdientu.info/huong-dan-lam-mach-quang-bao-led-ma-tran-8×2-dung-vi-dieu-khien-89c51
   sơ đồ đó đã được thực hiện thành công.
   Link tải: http://upfile.vn/qjrR
   pass giải nén: hocdientu.info

  • chú em tải về rồi mà cũng không thèm cám ơn 1 tiếng nhỉ??? người Việt Nam thật là lạ, được cái mình muốn là biến ngay.

 4. Cho em hỏi tí. Theo như bài trên, nếu em dùng IC 6B595 thì không cần đệm dòng và nối trực tiếp từ 6B595 vào led matrix đúng không ạ. Vậy là xong cột. Còn hàng thì có cần đệm dòng không? hay nối trực tiếp từ vđk sang led.

  • đúng đó em, 6B595 kết nối với kathode led ma trận, 6B595 đã có các transistor FET đệm dòng bên trong nó, nên không cần đệm nữa, nó vừa có tác dụng quét cột vừa đệm dòng, giờ ta chỉ cần kết nối Anode led ma trận với transistor PNP như A671 để đệm dữ liệu hàng nữa mà thôi.

 5. đâu có đâu a. mấy bữa nay đang tìm hỉu cái a gửi để phát triển thêm led chứ cái a gửi chỉ có 2 led , nếu e làm thì chưa đạt yêu cầu.e đang cố gắng để làm tiếp mạch cũ 6 led.
  Cảm ơn a đã giúp đỡ e lâu nay nha.Nhờ a mà e tìm hỉu và học hỏi được rất nhìu.Giờ e sẽ tìm hỉu để làm tiếp mạch 6 led,Nếu làm ko dc nữa thì năm sau làm lại z.hj. a có góp ý gì nữa để e làm cái mạch 4 hoặc 6 led dó ko a?
  Cảm ơn a rất nhìu!

  • với cách quét như mạch anh gửi cho em thì mạch đó chỉ có thể phát triển thêm 1 led nữa, tổng cộng là 3 led ma trận, do ta chỉ dùng 1 vi điều khiển có 4 port nên ta phải sắp xếp như sau: 1 port xuất dữ liệu hàng, 3 port quét cột. Tất nhiên với cách quét đó hoàn toàn vẫn có thể dùng 1 vi điều khiển để quét nhiều led ma trân hơn nhưng phần cứng sẽ phức tạp hơn do thêm vào các IC số và chương trình cũng khó hơn.
   để đơn giản nhất theo yêu cầu của em thì ta trở lại cách quét cũ là dùng 6B595 để quét cột, a sẽ cung cấp cho e 1 sơ đồ nguyên lý chính xác việc quét bằng 6B595 cho 2 led ma trận, em tự phát triển thêm nhé.

   • Dạ.Nếu a có thể cung cấp cho e 1 sơ đồ nguyên lý chính xác việc quét bằng 6B595 cho 2 led ma trận thì quá tốt.e sẽ tìm hiểu để phát triển thêm.
    Ah, A nói thêm cho e biết chỗ phải sửa lại ctrinh khi dùng con 6B595 do ngõ ra của 6B595 là ngõ ra hút dòng luôn zoi nha.có ví dụ càng tốt cho e.
    Vì thơ dại nên làm phiền a nhìu quá.Cảm ơn a đã giúp đỡ e tận tình.

  • 3 chân đó ko dùng đến em, trong mạch vẽ cho đẹp, chứ ko có đặt tên cho đường bus.

  • Mấy câu đó là ta định danh cho bit bằng lệnh BIT và định danh cho thanh ghi bằng lệnh EQU, mục đích để chương trình được rõ ràng và dễ nhớ trong trường hợp ta dùng nhiều biến đó em.

   • vậy nếu mình bỏ mấy cái đó đi thay bằng mấy cái chân ic thì nó có được không?

     • DPTR (Data Pointer Register) là thanh ghi con trỏ dữ liệu, dùng để truy xuất dữ liệu, được dùng trong các trường hợp ta cần tra bảng. Thanh ghi này có độ dài là 16 bit, bao gồm 2 thanh ghi DPH truy xuất 8 bit cao và DPL truy xuất 8 bit thấp.
      Em nên xem lại về cấu trúc phần cứng và tập lệnh của họ vi điều khiển 8051 để hiểu rõ hơn về thanh ghi này nhé.

  • Tất nhiên là được rồi em. em hãy đọc các comment cũ bên trên để biết thêm nhé.

 6. Em cảm ơn anh nhiều, mạch này nếu làm thực tế thì đã đủ hết linh kiện rồi phải không anh.

 7. Anh ơi. như a nói thế thì khi sử dụng 6B595 thì code sẽ phải thay đổi đi đúng ko ạ. còn nếu e vẫn muốn dùng 74hc595 thì e sẽ lắp thêm 4 tranzitor 74245 sau 4 ic 74hc595. và 1 ic A671 hoặc A1015 sau cổng P2 để đệm dòng cho hàng là được,đúng ko ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *