17 Aug

Mạch ứng dụng: Mạch khuếch đại âm thanh dùng IC TDA2003.

Đây là mạch rất thông dụng, hay dùng trong các loa vi tính, mạch rất đơn giản, dễ lắp ráp, ráp đúng sơ đồ là mạch chạy ngay, không cần cân chỉnh.

Sơ đồ mạch:

Trong mạch trên: Chiết áp R1 dùng làm nút chỉnh Volume, C1 là tụ liên lạc ngả vào, tín hiệu đưa vào IC qua chân số 1. Tín hiệu cho ra trên chân số 4 qua tụ hóa lớn C3 để cấp dòng điện kéo đẩy làm rung màn loa. Ngang loa dùng mạch lọc zobel để tránh hiện tượng méo công suất do trở kháng của loa thay đổi theo tần số. Dùng cầu chia volt R2, R3 lấy một phần tín hiệu ngả ra qua tụ liên lạc C2 cho hồi tiếp nghịch về chân số 2 để cải thiện chất lượng của âm thanh. IC làm việc với chân số 3 cho nối masse và chân số 5 nối vào đường nguồn Vcc. IC có thể làm việc với mức nguồn thay đổi từ 6V đến 18V, chúng ta biết cấp mức nguồn nuôi càng cao công suất lấy ra càng lớn.

Chú ý: Khi kiểm tra mạch, đo mức áp phân cực trên chân số 4 của IC phải có mức áp trung điểm, nghĩa là bằng nửa mức áp của nguồn nuôi. Trị của điện trở R3 dùng định mức độ hồi tiếp nghịch, lấy trị R3 càng nhỏ, mức hồi tiếp nghịch càng ít, độ lợi sẽ lớn, công suất ra lớn nhưng chất lượng âm thanh kém hơn, khi lấy trị R3 lớn, ngược lại công suất ra yếu hơn nhưng chất lượng âm thanh sẽ nghe hay hơn.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Bài liên quan: