13 Aug

Bài 39: Mạch ổn áp cố định, IC ổn áp.

Nội dung : Mạch ổn áp cố định dùng Diode Zener, Mạch ổn áp dùng Transistor khuếch đại, IC ổn áp LA7805, LA7808, ứng dụng của IC ổn áp trong các mạch cấp nguồn.

1. Mạch ổn áp cố định dùng Diode Zener.

 

OnapbangDz Bài 39: Mạch ổn áp cố định, IC ổn áp.

 

Mạch ổn áp tạo áp 33V cố định cung cấp
 cho mạch dò kênh trong Ti vi màu

Read More (1575)